ERN eUROGEN

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

ERN eUROGEN

ERN eUROGEN - urogenital diseases and conditions

Ansvarig: Kate Abrahamsson 
E-post: kate.abrahamsson@vgregion.se 

Koordinator: Michaela Dellenmark Blom 
E-post: michaela.m.blom@vgregion.se 

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Disorders of Sex Developement (DSD) hos barn
Hypospadi hos barn
Ryggmärgsbråck (MMC) hos barn
Uretravalvel hos barn