ERN EpiCARE

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

ERN EpiCARE

ERN EpiCARE - rare and complex epilepsies

Huvudansvarig: Johan Bjellvi, överläkare, neurolog
E-post: johan.bjellvi@vgregion.se 

Ansvarig: Tove Hallböök, Universitetssjukhusöverläkare, barnneurolog
E-post: tove.hallbook@vgregion.se 

Verksamhetsområdet för Neurologi och Psykiatri Barn vid område 1 och verksamhetsområdet Neurosjukvård område 6 (vuxna) är ansvariga för motsvarande ERN och NHV på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Sällsynta och komplexa epilepsier (barn och vuxna)
Sturge-Webers syndrom hos barn
Sällsynta och komplexa epilepsier hos barn

Centrumbildning

Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård