MetabERN

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

MetabERN

MetabERN - hereditary metabolic disorders

Ansvarig: Niklas Darin, neurolog, professor, Universitetssjukhusöverläkare
E-post: niklas.darin@vgregion.se 

Verksamhetsområdet för Neurologi och Psykiatri Barn vid område 1 är ansvarigt för motsvarande ERN och NHV på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Medfödda metabola sjukdomar hos barn
Mitokondriella sjukdomar hos barn 
Mitokondriella sjukdomar hos vuxna 
Neurometabola sjukdomar hos barn 
Spielmeyer-Vogts sjukdom hos barn