Rehabiliteringsmedicin Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Rehabiliteringsmedicinskmott Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Rehabiliteringsmedicin erbjuder bedömning och rehabilitering till dig som i vuxen ålder, från cirka 16 år och uppåt, drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada, förvärvad ryggmärgsskada eller andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Målsättningen med våra insatser är att du skall få så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt efter din skada.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Mottagningar och vårdavdelningar

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Tonusmottagning

Specialistmottagning för personer med tonusproblematik efter förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsskada.

Ansvariga för mottagningen

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Medicinskt ansvarig

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Urban Wåhlander

Enhetschef

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Rehabiliteringsmedicinskmott Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Rehabiliteringsmedicin erbjuder bedömning och rehabilitering till dig som i vuxen ålder, från cirka 16 år och uppåt, drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada, förvärvad ryggmärgsskada eller andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Målsättningen med våra insatser är att du skall få så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt efter din skada.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Mottagningar och vårdavdelningar

Tonusmottagning

Specialistmottagning för personer med tonusproblematik efter förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsskada.

Ansvariga för mottagningen

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Medicinskt ansvarig

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Urban Wåhlander

Enhetschef

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo