Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Upplyst gångbro vid Sahlgrenska sjukhuset. Bron lyser i grönt, rosa och blått och lystes upp i samband med Sällsynta dagen 2022.
Gångbroarna vid Sahlgrenska sjukhuset lyses upp i samband med Sällsynta dagen. Färgerna grönt, rosa och blått används internationellt och symboliserar sällsynta hälsotillstånd. Foto: Johanna Ewald St Michaels

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst är ett kunskaps- och kompetenscentrum för Västra sjukvårdsregionen vilket innefattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. Till CSD Väst kan både vårdgivare, personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående liksom andra aktörer vända sig för att få information om diagnoser, experter och patientnätverk.

Kvinna sitter vid dator i ett mötesrum under en konferens.

Aktuellt

Här finns samlad information om aktuella händelser. Just nu: ¤ Webbinarium kring nationellt vårdprogram för 22q11-deletionssyndromet, 30 maj ¤ Föräldraträffar och Syskonkvällar på Ågrenska ¤ Digitala föräldraträffar

Ett expertteam av läkare och sjuksköterskor går genom sjukhuskorridor med medicinsk utrustning.

Expertteam hos CSD Väst

Kopplat till CSD Väst finns flertalet expertteam som bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling. Läs mer här.

CSD Väst

Till CSD Väst kan vårdgivare, personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående liksom andra aktörer vända sig för att få information om diagnoser, experter och patientnätverk.

CSD Väst har ingen vårdgivande funktion och utför därmed inte utredande och behandlande patientinsatser. Verksamheten kan dock vägleda och svara på frågor via remiss. Ordinarie remissvägar gäller.

CSD Väst

Kontakta oss

Telefonnummer


Telefontider
Måndag och torsdag 13:00 - 15:00
Tisdag och fredag 9:00 - 11:00

Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Centrum för sällsynta diagnoser Väst
413 45 Göteborg

E-post


E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post, använd då istället e-tjänsten 1177 eller kontakta oss per telefon.