Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Marina Olofsson Jansson, barnsjuksköterska
E-post: marina.olofsson@vgregion.se 

Expertteamsansvarig Niklas Darin, barnneurolog
E-post: niklas.darin@vgregion.se 

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neurologimottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Klinisk patologi och genetik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Provtagningsremiss?