ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i eUROGEN och Endo-ERN de europeiska referensnätverken för sällsynta urogenitala tillstånd respektive sällsynta endokrina tillstånd där DSD ingår.

Även Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund är medlemmar i eUROGEN.

Endo-ERN Sahlgrenska University Hospital

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver för närvarande ingen nationell högspecialiserad vård för DSD.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska