Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Susanne Leyonlund, undersköterska
E-post: susanne.leyonlund@vgregion.se 
Telefon: 031-343 82 63

Expertteamskoordinator Anette Falk, barnsjuksköterska
E-post: anette.falk@vgregion.se 
Telefon: 

Expertteamsansvarig Annika Reims
E-post: annika.reims@vgregion.se 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Patienter kan kontakta expertteamet via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Endokrinmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177